”Elevhälsoarbete för specialpedagoger” – en bok även för alla andra i skolan

Häromveckan fick vi i en debattartikel uppmaningen att använda elevhälsan för att förändra skolan. En väg jag själv starkt tror på och har erfarenhet av är möjlig. Nu finns det glädjande nog ännu en bok om elevhälsa att tillgå på marknaden som drar i samma riktning:  Elevhälsoarbete för specialpedagoger (2017) av Maja Lindqvist. I det här…Fortsätt läsa ”Elevhälsoarbete för specialpedagoger” – en bok även för alla andra i skolan

Reaktiv eller proaktiv undervisning?

Det här blogginlägget handlar om undervisning i termer av proaktiv eller reaktiv. Enligt Nationalencyklopedin definieras proaktiv som: …inriktad på förutsebara framtida situationer och ofta på att förhindra något oönskat, t.ex. brott eller sjukdom. Och reaktiv som… … uppträder som reaktion på någonting givet, som har med en reaktion att göra. Det vanliga är kanske inte…Fortsätt läsa Reaktiv eller proaktiv undervisning?

Systematiskt elevhälsoarbete

Skolinspektionens senaste granskning av elevhälsans arbete visar att skolors förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete inte har kommit så långt som vore önskvärt. Skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete omfattas sällan av en strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete som inbegriper uppföljning, analys, planering och genomförande. Oftast initieras och genomförs arbetet av lärare utan elevhälsans medverkan. Arbetet omfattar sällan psykologiska insatser…Fortsätt läsa Systematiskt elevhälsoarbete

Specialpedagogen en konservator eller generator?

I min roll som specialpedagog får och har  jag olika uppdrag. Lite då och då efterfrågas jag i verksamheten, inte utifrån min specifika kompetens, utan för att jag är en extra person och för att den ordinarie undervisningen inte kan tillgodose elevens behov av stöd så som den är utformad eller för att läraren i stunden…Fortsätt läsa Specialpedagogen en konservator eller generator?

Lärarstudenternas rop: Men hur gör man då?

Igår träffade jag för andra gången den här terminen blivande lärare vid Göteborgs universitet då jag höll en föreläsning om elevhälsa där begreppen samverkan och inkludering hade en betydande roll. Jag är full av beundran över den vetgirighet och nyfikenhet som jag möter när jag träffar lärarstudenter. Studenterna blir badade i ett relationellt perspektiv och har…Fortsätt läsa Lärarstudenternas rop: Men hur gör man då?

Nyanlända elever i mitt klassrum

Eftersom jag precis som Hülya Basaran arbetar med nyanlända elever var det en självklarhet för mig att läsa hennes nyutkomna bok Nyanlända elever i mitt klassrum. Bokens röda tråd är hur digitala resurser och språkutvecklande arbetssätt används för att möta behoven hos flerspråkiga och nyanlända elever. I boken beskriver Hülya Basaran att hennes utveckling som…Fortsätt läsa Nyanlända elever i mitt klassrum