Tjänster

AnnaBe Utveckling erbjuder

Kompetensutveckling

  • Föreläsningar, workshops & andra utbildningsinsatser
  • Handledning & coachning

Process- & kvalitetsstöd

Initialt, i igångsättningsfasen, under genomförande och vid uppföljning & utvärdering kring:

  • Systematisk kvalitetsarbete
  • Främjande och förebyggande elevhälsoarbete
  • Kollegialt lärande
  • Tillgängliga lärmiljöer - arbetet med ledning & stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
  • Specialpedagogisk kompetens