Specialpedagogisk kompetens

Som utbildad och erfaren specialpedagog är det för mig en självklarhet att den specialpedagogiska kompetensen ska tas tillvara och komma till användning i hela skolans organisation och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det ökar skolans möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning för alla elever. I mars släpps den nya bok som jag skrivit tillsammans med Ida Necovski,  Specialpedagog med kompetens att utvecklas skolan. Boken beskriver specialpedagogers processkompetens och hur den kan tas tillvara för att utveckla skolan.

Kunskap om vad den specialpedagogiska kompetensen innebär behöver öka, inte minst hos beslutsfattare, huvudmän och rektorer. När det finns ett behov av att förändra – var ska man börja?  Ja, varför inte genom att läsa den nya boken? För att få igång dialogen rekommenderar jag även spelet Jakten på den specialpedagogiska kompetensen? Spelet består av 13 utmaningar som tillsammans bildar underlag för viktiga samtal och diskussioner som förhoppningsvis kan föra arbetet vidare. Spelet hittar du i länken ovan och kan också se i bilderna nedan. Det är utformat för att visas digitalt, ej skrivas ut.

Bjud med rektor, kollegor, kanske personer på huvudmannanivå och sätt igång!

Vill du/ni istället anlita mig för ett uppdrag? Hör av er: anna.bengtsson@annabeutveckling.se

Del 1

Del 2