Hem

Välkommen till AnnaBe Utveckling! 

Är du intresserad av

  • elevhälsa?

  • EHM?

  • hur den specialpedagogiska kompetensen kan tas tillvara i skolans organisation?

  • arbetet med ledning & stimulans, extra anpassningar & särskilt stöd?

  • hur skolans organisation kan designas för att skapa gynnsamma förutsättningar för elevers lärande, utveckling och hälsa?

Då har du kommit rätt.

Hör av dig för att veta mer!