AnnaBe Utveckling fokuserar på skolutveckling och elevhälsa!

AnnaBe Utveckling genomför uppdrag på olika skolor och i kommuner i Sverige och i samarbetet Unacum  – för skolutveckling. I fokus står bland annat EHM- elevhälsomötet samt det specialpedagogiska uppdraget i skolan.

Under hösten 2019 genomförs utbildningarna Skolutveckling genom elevhälsa: Att komma igång & Att ta sig vidare med EHM i Göteborg – båda är fulltecknade. Till våren 2020 finns nya möjligheter men denna gång i Stockholm. Mer info hittar du här.

Välkommen att höra av dig/er om du vill boka ett utbildningsuppdrag!