AnnaBe Utveckling  fokuserar på skolutveckling och elevhälsa!

AnnaBe Utveckling genomför uppdrag på olika skolor och i kommuner i Sverige och i samarbetet Unacum  – för skolutveckling. I fokus står bland annat design av skolorganisationer, EHM- elevhälsomötet samt det specialpedagogiska uppdraget i skolan.

Anna Bengtsson är tillsammans med Maria Kempe Olsson aktuell med den nya boken Design för skolorganisation i praktiken.

Under våren 2020 genomförs utbildningarna Skolutveckling genom elevhälsa: Att komma igång & Att ta sig vidare med EHM i Stockholm.  Mer info hittar du här.

Välkommen att höra av dig/er om du vill boka ett utbildningsuppdrag!