AnnaBe Utveckling fokuserar på skolutveckling och elevhälsa!

Under våren 2019 genomförs utbildningarna Skolutveckling genom elevhälsa: Att komma igång och Att ta sig vidare i Göteborg. Båda är fulltecknade men mejla unacumskolutveckling@gmail.com om du vill veta datum för nästa omgång.

AnnaBe Utveckling genomför uppdrag på olika skolor och i kommuner i Sverige och i samarbetet Unacum  – för skolutveckling. I fokus står EHM- elevhälsomötet samt det specialpedagogiska uppdraget i skolan.

AnnaBe Utveckling deltar även på den öppna konferensen NPF-säkrad lärmiljö arrangerad av Lärarfortbildning AB den 10 april, 2019 i Göteborg. Om du är intresserad av att veta mer om den, klicka här.

Unacum – för skolutveckling föreläser på konferensen Elevhälsa 2019 i regi av Kompetento den 20-21 maj. Mer info hittar du här.

Välkommen att höra av dig/er om du vill boka en föreläsning eller ett utbildningsuppdrag för 2019!