AnnaBe Utveckling fokuserar på skolutveckling och elevhälsa!

Nu kan du boka dig/er till utbildningarna Skolutveckling genom elevhälsa i Göteborg, våren 2019:

Att komma igång – 13 mars, 2019

Att ta sig vidare – 22 mars, 2019

Under vt 2019 genomför AnnaBe Utveckling uppdrag på olika skolor och i kommuner i Sverige och i samarbetet Unacum  – för skolutveckling. I fokus står EHM- elevhälsomötet samt det specialpedagogiska uppdraget i skolan.

AnnaBe Utveckling deltar även på den öppna konferensen NPF-säkrad lärmiljö arrangerad av Lärarfortbildning AB den 10 april, 2019 i Göteborg. Om du är intresserad av att veta mer om den, klicka här.

Unacum – för skolutveckling föreläser på konferensen Elevhälsan 2019 i regi av Ability Partner den 23-24 januari 2019. Mer info hittar du här.

Välkommen att höra av dig/er om du vill boka en föreläsning eller ett utbildningsuppdrag för 2019!