AnnaBe Utveckling  fokuserar på skolutveckling och elevhälsa!

AnnaBe Utveckling genomför uppdrag på olika skolor och i kommuner i Sverige och i samarbetet Unacum  – för skolutveckling. I fokus står bland annat design av skolorganisationer, EHM- elevhälsomötet samt det specialpedagogiska uppdraget i skolan.

Hösten 2019 släpptes boken Design för skolorganisation i praktiken. Under hösten 2020 deltar Anna tillsammans med Maria Kempe Olsson på konferensen Pedagogiskt ledarskap för att bjuda på delar av bokens innehåll.

Du kan också träffa Anna digitalt eller IRL på konferensen Uppdrag Specialpedagogik den 10 november i Göteborg. Förutom dessa öppna konferenser går det att boka ett skräddarsytt uppdrag.

Följ Anna på Instagramkontot annabeutveckling eller på Facebooksidan Unacum – för skolutveckling!

Välkommen att höra av dig/er för att boka ett utbildningsuppdrag!