AnnaBe Utveckling AB drivs av Anna Bengtsson  – specialpedagog, 1-7 lärare, författare, föreläsare, handledare, diplomerad coach.

AnnaBe Utveckling utbildar och utvecklar för att skolan ska kunna bli en plats där alla elever kan utvecklas, må bra och lära optimalt och där inkludering och tillgängliga lärmiljöer är en ledstjärna.

I rollen som specialpedagog har jag bred erfarenhet av skolutveckling med fokus på att bygga en lärande organisation och ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete –  förutsättningar för en skola som är tillgänglig för alla elever.

AnnaBe Utveckling AB genomsyras av perspektivet att lärande är grunden för förändring – det är först när vi förändrar vårt sätt att tänka och förstå som vi kan skapa nya förutsättningar och handlingsalternativ. Ett sätt att arbeta är att skapa förståelse för och utgå från varför – det vill säga vad som är själva syftet och meningen och låta det i sin tur vägleda hur och vad.  Ett sådant arbete blir väl förankrat och har stor potential till reell utveckling.

Vill du anlita Anna som konsult – tveka inte att höra av dig! anna.bengtsson@annabeutveckling.se

SparaSpara

SparaSpara