Unacum Kompetens

Unacum Kompetens 

Unacum Kompetens vill vara med och utveckla framtidens skolorganisationer. Unacum Kompetens består av Anna Bengtsson, Ida Necovski och Maria Kempe Olsson.  Deras gemensamma resa startade 2012 då de tillsammans utvecklade modellen EHM - elevhälsomötet. Numera handlar deras gemensamma arbete om skolutveckling på flera plan. Ta hjälp av Unacum Kompetens för att förbättra elevhälsoarbetet, skolors organisationer och specialpedagogisk processkompetens.  Unacum Kompetens drivs baserat på principerna om att tillsammansarbete och lärande som grund för förändring är vägen till framgång.