Unacum för skolutveckling

är ett samarbete mellan  AnnaBe Utveckling & MaKeO utbildning.

Unacum betyder ”tillsammans med” och vi arbetar med att utveckla svensk skola – tillsammans med Er! 

I rollen som specialpedagog och rektor har vi en bred,  gemensam erfarenhet och kompetens att utveckla skolan med fokus på:

  • elevhälsans arbete – från ett åtgärdande till ett förebyggande och främjande arbete.
  • tvärprofessionellt och kollegialt lärande i en lärande organisation.
  • systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Vårt arbete är väl förankrat i skolans styrdokument, forskning och teorier om lärande som grund för förändring.

Vi skräddarsyr utbildningar och uppdrag men arrangerar också de uppskattade utbildningarna :

Skolutveckling genom elevhälsa – Att komma igång
Skolutveckling genom elevhälsa – Att ta sig vidare

Kontakt

Om du vill veta mer eller boka oss för ett uppdrag:  unacumskolutveckling@gmail.com

Följ oss på Facebook!

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara