Unacum för skolutveckling

är ett samarbete mellan  AnnaBe Utveckling & MaKeO utbildning. Unacum betyder ”tillsammans med” och vi arbetar med att                     utveckla svensk skola – tillsammans med Er! 

Vi skräddarsyr utbildningar och uppdrag men arrangerar också                         de uppskattade utbildningarna:

Skolutveckling genom elevhälsa – Att komma igång med EHM

Under vt 2021 genomförs utbildningen digitalt den 25 mars!                      Klicka här för direktlänk till anmälan!

Skolutveckling genom elevhälsa – Att ta sig vidare med EHM    

Under vt 2021 genomförs utbildningen digitalt den 26 mars!                     Klicka här för direktlänk till anmälan!

En nyhet är EHM- processtöd  online – en möjlighet för dig och dina kollegor att få just det stöd ni behöver för att ta nästa steg i arbete med EHM.
Klicka här för mer information!

Skärmavbild 2016-10-03 kl. 17.05.15

Vilka är Anna Bengtsson och Maria Kempe Olsson? Utifrån våra roller som specialpedagog respektive rektor har vi en bred,  gemensam erfarenhet och kompetens att utveckla skolan med fokus på:

  • elevhälsans arbete – från ett åtgärdande till ett förebyggande och främjande arbete.
  • tvärprofessionellt och kollegialt lärande i en lärande organisation.
  • systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

Vårt arbete är väl förankrat i skolans styrdokument, forskning och teorier om lärande som grund för förändring.

Kontakt

Om du vill veta mer eller boka oss för ett uppdrag:  unacumskolutveckling@gmail.com

Följ oss på Facebook!

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara