Böcker

2017 släpptes den första boken om EHM – ELEVHÄLSOMÖTET  – en främjande, förebyggande och lärande modell av Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson & Ida Necovski. Hösten 2022 reviderades den första boken och fick titeln EHM – att komma igång. En modell för elevhälsa.  Dessutom släpptes den andra boken EHM – att ta nästa steg. Utöver böckerna om EHM är Anna även tillsammans med Ida Necovski författare till Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan (2021) och Design för skolorganisation i praktiken tillsammans med Maria Kempe Olsson (2019). 

 

Om den första boken om EHM

Recension av Bibliotekstjänst ur BTJ-häftet nr 14 2017, Lektör Therese Nordholm:

”I den här boken delar de med sig av erfarenheter och kunskaper om att gå från ett åtgärdande arbetssätt till att arbeta förebyggande och främjande med elevhälsomötet som ett viktigt verktyg.”

”Författarna guidar läsaren genom elevhälsomötet…”

”Det är en mycket bra bok där alla steg i mötesprocessen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt vis”.

”Boken har en bra och tydlig innehållsförteckning, samt en kort och relevant referenslists.”

Recension i tidningen Specialpedagogik

Bokblogg på Pedagog Örebro

Specialpedagogen Helena Wallberg bloggar: EHT-möten är ett hinder för det främjande och förebyggande arbetet. Använd EHM istället!

Här kan du läsa & höra mer om EHM:

”Modellen som för alla närmare varandra”  –  Specialpedagogik 2018-09-04

”Delad bild ger full koll” –  Chef och ledarskap 2018-08-24

#74 Elevhälsomötet – Anna Bengtsson – Hjärnpodden 2017-09-21

”Tillsammans blir vi starkare och klokare” – SpecialNest 2017-05-22

”Elevhälsomöten – ett lyckat koncept på Bergsjöskolan” – Göteborgs Stad 2016-10-26

EHM ökar samarbetet – Pedagog Malmö

Erlaskolan Östra tar elevhälsoarbetet till nästa nivå – Lärande i Sverige 

SparaSpara

SparaSpara

Lärmiljö och relationer i centrum på Solbackeskolans elevhälsmöte – Pedagog Göteborg