Böcker

EHM – ELEVHÄLSOMÖTET  – en främjande, förebyggande och lärande modell av Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson & Ida Necovski är boken som handlar om EHM  – en strukturerad mötesmodell som bidrar till en förskjutning från ett i första hand åtgärdande till ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete där fokus allt mer ligger på att utveckla och anpassa skolans lärmiljöer utifrån devisen att elevens framgång är skolans ansvar. 

Bild - bok

EHM innebär

  • kontinuerlig och tvärprofessionell samverkan.
  • en strukturerad samtalsmodell som skapar möjlighet att åstadkomma ett tvärprofessionellt lärande som grund för kommande ”görande”, dvs de insatser som planeras och ska genomföras.
  • att ett salutogent och kontextuellt perspektiv kommer fram.
  • att elevhälsan och den pedagogiska personalen samverkar kring alla elever i ett tidigt skede, inte enbart elever i behov av stöd i en åtgärdande fas.

Om boken

Recension av Bibliotekstjänst ur BTJ-häftet nr 14 2017, Lektör Therese Nordholm:

”I den här boken delar de med sig av erfarenheter och kunskaper om att gå från ett åtgärdande arbetssätt till att arbeta förebyggande och främjande med elevhälsomötet som ett viktigt verktyg.”

”Författarna guidar läsaren genom elevhälsomötet…”

”Det är en mycket bra bok där alla steg i mötesprocessen beskrivs på ett tydligt och pedagogiskt vis”.

”Boken har en bra och tydlig innehållsförteckning, samt en kort och relevant referenslists.”

Recension i tidningen Specialpedagogik

Bokblogg på Pedagog Örebro

Specialpedagogen Helena Wallberg bloggar: EHT-möten är ett hinder för det främjande och förebyggande arbetet. Använd EHM istället!

Här kan du läsa & höra mer om EHM:

”Modellen som för alla närmare varandra”  –  Specialpedagogik 2018-09-04

”Delad bild ger full koll” –  Chef och ledarskap 2018-08-24

#74 Elevhälsomötet – Anna Bengtsson – Hjärnpodden 2017-09-21

”Tillsammans blir vi starkare och klokare” – SpecialNest 2017-05-22

”Elevhälsomöten – ett lyckat koncept på Bergsjöskolan” – Göteborgs Stad 2016-10-26

EHM ökar samarbetet – Pedagog Malmö

Erlaskolan Östra tar elevhälsoarbetet till nästa nivå – Lärande i Sverige 

SparaSpara

SparaSpara

Lärmiljö och relationer i centrum på Solbackeskolans elevhälsmöte – Pedagog Göteborg