Skolutveckling genom elevhälsa – Att komma igång

Vårterminen 2021 genomförs utbildningen Skolutveckling genom elevhälsa – Att komma igång för femte året i rad.

Vårens omgång har samma innehåll men ett digitalt upplägg.

Välkommen den 25 mars kl. 9-16!

Utbildningen ger stöd för att utveckla skolan med utgångspunkt i samverkan mellan elevhälsa och lärare utifrån modellen EHM – elevhälsomötet – en främjande, förebyggande och lärande modell!

Utbildningen innehåller strategier med fokus på

  • hur samverkan mellan elevhälsan och lärare kan organiseras genom EHM för att skapa goda lärmiljöer för alla elever
  • vad som krävs för att sätta igång en utvecklingsprocess där elevhälsa och lärande går hand i hand

Under dagen ges möjlighet att reflektera utifrån egna förutsättningar och planera för nästa steg – Var är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit? Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Välkommen!

Anmälan & mer info

Mer information hittar du här.

Jag vill anmäla nu!

Kontakt

För mer information, kontakta:

unacumskolutveckling@gmail.com

SparaSpara

SparaSpara