Skolutveckling genom elevhälsa – Att ta sig vidare

Utbildningen Skolutveckling genom elevhälsa – Att ta sig vidare har genomförts i både Stockholm och Göteborg i några omgångar.

Nästa tillfälle är i Göteborg den 22 mars, 2019.

Innehåll

Utbildningen ger fördjupad kunskap om EHM – elevhälsomötetsom navet i skolans utvecklingsarbete. Vi fördjupar oss både teoretiskt och praktiskt i elevhälsomötets struktur, innehåll och lärprocess.

  • Hur får vi elevhälsomötets olika delar att fungera?
  • Hur kan vi utveckla rollerna som stöd för lärprocessen?
  • Vilka dilemman kan uppstå och hur kan de hanteras?
  • Vad innebär det att åstadkomma ett tvärprofessionellt lärande?
  • Vilka redskap kan användas och hur?

Utbildningen innehåller verktyg och möjliggör utökad kompetens för att ta till vara på och utveckla de möjligheter som ett välfungerande elevhälsomöte erbjuder.

Anmälan

Skolutveckling genom elevhälsa – Att ta sig vidare genomförs nästa gång i Göteborg, den 22 mars, 2019. Mer information hittar du genom att klicka på länken nedan:

Skolutveckling genom elevhälsa – Att ta sig vidare 22 mars, 2019

En direktlänk till anmälan hittar du här.

Vid frågor kontakta oss på:

unacumskolutveckling@gmail.com

 

 

SparaSpara

SparaSpara