Reaktiv eller proaktiv undervisning?

Det här blogginlägget handlar om undervisning i termer av proaktiv eller reaktiv. Enligt Nationalencyklopedin definieras proaktiv som: …inriktad på förutsebara framtida situationer och ofta på att förhindra något oönskat, t.ex. brott eller sjukdom. Och reaktiv som… … uppträder som reaktion på någonting givet, som har med en reaktion att göra. Det vanliga är kanske inte…Fortsätt läsa Reaktiv eller proaktiv undervisning?