Vem ska utreda behov av särskilt stöd?

På många skolor utgör arbetet med att utreda behov av särskilt stöd en stor del av specialpedagoger och speciallärares arbetsuppgifter och arbetstid. En frågeställning som ibland gör sig hörd är om det verkligen är speciallärare och specialpedagogers värdefulla tid som ska ägnas åt detta arbete? Är det inte i stället klasslärare eller mentor som ska göra jobbet? Frågan vem ska utreda behov av särskilt stöd känns mer aktuell än någonsin.  

Våra styrdokument är tydliga kring att utredningar är en viktig och angelägen del av skolors arbete. De berättar för oss att vi, när vi har uppmärksammat att en elev skulle kunna vara i behov av särskilt stöd, först och främst behöver utreda elevens hela skolsituation. Om våra styrdokument är tydliga kring att utredningar ska genomföras är de inte lika tydliga kring vem som ska utreda behov av särskilt stöd. Den vägledning vi får är att elevhälsan ska vara delaktiga i arbetet om det inte är uppenbart obehövligt. Så frågan kvarstår – vem ska göra det här jobbet? 

För att kunna vaska fram ett svar på frågan behöver den sättas i ett sammanhang eller säg, ett större perspektiv. Att bara vända och vrida på frågan vem kommer med stor sannolikhet inte ensamt kunna ge oss ett tillfredställande svar. I stället behöver vi koppla ihop frågan Vem? med Varför? Vad? Hur? och När? Det är först när vi ser på de här orden tillsammans och i relation till varandra som vi kan sortera ut svaret på var och en av frågorna.  

Varför? 

Varför handlar om att försöka förstå vad själva syftet och målet med utredningar är, varför de överhuvudtaget ska genomföras.  

Vad? 

Frågan vad hjälper oss att synliggöra den frågeställning som ska stå fokus för arbetet men även vad vi tänker oss att utredningen ska hjälpa oss att uppnå eller få syn på? Frågan handlar även om vad utredningen ska innehålla? 

Hur? 

Vi behöver fundera kring hur utredningar ska genomföras och hur vi ska kunna uppnå syftet med utredningar. 

När? 

När tänker vi att de här utredningarna ska genomföras i förhållande till tidigare genomförda insatser eller annat arbete som har skett på individnivå?

Först varför

Den första frågan, att skapa fördjupad förståelse kring Varför? handlar om att utgå från syftet med utredningar. Först när vi har identifierat det kommer vi kunna ta nästa steg och använda den förståelsen för att ta oss an de övriga frågorna. Inte minst för att förstå vem som ska utföra arbetet. För att synliggöra syftet behöver vi ta hjälp av våra styrdokument och undersöka de formuleringar som finns där. I de Allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram skrivs fram att en utredning syftar till att ge skolan ett underlag för att förstå elevens skolsituation och varför svårigheter uppstår (s.13). Fokus ligger alltså på att öka vår förståelse och ge oss svar på varför det ser ut som det gör för en elev. Det här indikerar att arbetet med utredningar ska vara ett stöd eller en hjälp för att vi ska se något eller uppfatta något på ett sätt som kan leda till förändringar och som hjälper eleven vidare. Det är något annat än att till exempel bara konstatera.  

Vem?

Så med syftet synliggjort, utredningar som ett verktyg för att vi ska lära oss något och få syn på vad vi behöver förändra eller justera, har vi större möjligheter att kunna svara på frågan Vem? Det första vi behöver slå fast är att ingen på egen hand och på egen kammare, oavsett vem eller vilken profession, kan genomföra utredningar som lever upp till syftet. Här krävs tillsammansarbete, där vi samverkar och tar hjälp av varandras kunskaper, kompetenser och perspektiv. Så frågan vem ska utreda särskilt stöd skulle behöva ersättas med frågan vilka ska vara delaktiga i arbetet

Osökt kommer vi då över till flera av de övriga frågor som vi inledde detta inlägg med. Hur ska det gå till?  När ska det göras?  Vad ska en utredning innehålla? Och vad ska vi utreda? Med vilket material? Det här är frågor som inte kommer besvaras i det här blogginlägget. Men skulle du vara nyfiken på att få veta mer och förstå hur arbetet med utredningar kan bli till ett lärande verktyg erbjuder jag och Ida Necovski just nu en utbildning som ett processtöd.  

Processtöd

Under 5 tillfällen arbetar vi tillsammans för att utveckla arbetet med att utreda behov av särskilt stöd. Fokus ligger på att genom fördjupad förståelse och praktisk kunskap kunna skapa förflyttning i arbetet från fokus på produkt till fokus på process.  Att få utredningsarbetet att bli ett verktyg för förbättring i elevens skolsituation, men också ett skolutvecklande verktyg.

Utbildningen kommer beröra och ge praktiskt stöd kring följande områden: 

  • Kunskap om utredningar som process 
  • Att omsätta styrdokumentens riktlinjer för utredningar i praktiken 
  • Verktyg för utredningar som skolutvecklande redskap 
  • Stöd i processen att utreda behov av särskilt stöd kopplat till ditt arbete i praktiken  
  • Mallar och stödstrukturer för utredningsarbete  

Vi erbjuder två kursstartstilfällen under våren 2022 – 26 januari eller 11 mars. Begränsat antal platser.  

Datumen för processtödstillfällena är följande: 

Med start 26 januari:  
Tillfälle 1: 26 januari, kl. 10.00-12.00 
Tillfälle 2: 9 februari, kl. 14.00-16.00 
Tillfälle 3: 25 februari, kl. 13.00-15.00 
Tillfälle 4: 11 mars, kl. 14.00-16.00 
Tillfälle 5: 25 mars, 14.00-16.00
 Anmälan här  
Med start 11 mars: 
Tillfälle 1: 11 mars, 10.00-12.00
 Tillfälle 2: 25 mars 11.00-13.00
 Tillfälle 3: 6 april 13.00-15.00
 Tillfälle 4: 20 april, 13.00-15.00 
Tillfälle 5: 6 maj, 10.00-12.00 
Anmälan här 

Parallellt med att du går utbildningen kan du med fördel arbeta med en pågående utredning i din verksamhet. Utbildningen utgår från boken Specialpedagog med kompetens att utveckla skolan och vissa moment i utbildningen kommer hänvisa till material i boken. Har du frågor kring utbildningens upplägg och innehåll är du välkommen att kontakta oss på info@unacum.se 

Utbildningen sker digitalt.  

Vi genomför även utbildningen på uppdrag för specialpedagoger & speciallärare på en skola, i en kommun, ett nätverk eller liknande.  

Följande länk leder till en utskrivningsbar poster: Processtöd – att utreda behov av särskilt stöd.

/AnnaBe

1 reaktion på ”Vem ska utreda behov av särskilt stöd?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.